Menu

Wyniki

Zawodnicy z Augustowa

Klasyfkacja drużynowa

Mistrzowstwa Wojewódzka Podlaskiego

T-Klasyfikacja PCK Podlasie Tour

Klasyfikacja wózków

Zrealizowano przy wsparciu finansowym
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego
w Białymstoku.

Urządu Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Organizatorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Patroni medialni